Blog 1 -

Goedkope Woning Bouwen Vlaams-brabant

Published Jun 14, 22
7 min read

Duurzaam huis Bouwen tips!

Je kan heel wat energie besparen door je woning gratis in de winter te laten opwarmen door de zon, die je laat binnenschijnen door grote ramen op het zuiden. Let wel, in de zomer moet je living geen “bakoven” worden. Zorg dus voor een goede zonwering of een grote dakoversteek. Die laat de laagstaande winterzon binnen, maar houdt de zomerzon (die hoog aan de hemel staat) buiten. Een goed ingeplante loofboom helpt ook: in de zomer geven de bladeren aangename schaduw, in de winter laten de kale takken de zon gewoon door. Sleutel op de deur prijzen gezocht? De sleutel-op-de-deur fomule trekt de laatste jaren nog héél veel aandacht, zeker niet zo negatie meer als jaren geleden toen de eerste sleutel-op-de-deur bedrijven de kop op staken. De toenmalige negatieve reputatie waarmee deze formule te maken had, behoord nu wel zeker tot het verleden, dankzij de positieve invloed van bepaalde woningbouw firma's. Deze manier van bouwen brengt heel wat voordelen met zich mee, zoals de snelle uitvoeringstermijn van de of de eenvoud van de bouwformule.  Iets wat tegenwoordig heel wat mensen zich aan later verleiden, en terecht.

Isoleer, isoleer en isoleer

Energie besparen begint met goed isoleren. Er zijn weinig investeringen die zich zo snel terugbetalen als een goede isolatie. Een goede isolatie is voldoende dik, ononderbroken en voldoende afgeschermd van vocht. Isoleren doe je bovendien niet alleen in de muren. Ook het dak en de vloeren voorzie je best van een goede isolatielaag. En voor alle duidelijkheid: overisoleren bestaat niet, een energiezuinig huis is goed geïsoleerd, luchtdicht afgesloten, en gecontroleerd geventileerd. Je kan in je keuze van type woning heel modern gaan, met grote zuidgerichte raampartijen. Helaas zijn die verre van energiezuinig. Het kost zelfs een klein fortuin om dit soort woning energiezuinig te maken. Landelijke woningen met dakkappellen zijn nog steeds erg in trek. Maar denk goed na voordat je de architect opdracht geeft zo’n woning uit te tekenen, want met dakkappellen heb je geen ruimte meer om zonnepanelen te plaatsen. Kiezen voor het juiste ontwerp is dus anticiperen op van alles en nog wat. Nog zoiets: geen enkele garagepoort sluit luchtdicht af, geen enkele is dus energiezuinig. Een bouwcoach maakt de mensen attent op zo’n zaken. Vandaag kan men zelfs zo ver gaan dat er geen klassieke verwarming meer nodig is. We spreken dan van passieve huizen.

Bouwen Naast Bestaande Woning

Hoe doe je dat dan? Dat is vervolgens de vraag. Daar is het laatste antwoord nog niet op te geven. Maar ik zou wel willen dat we niet alleen sturen op meer sociale woningbouw, namelijk de 250. 000 die we verwachten van de corporatiesector. Er is gewoon een onderzoek geweest dat daaraan ten grondslag heeft gelegen, om tot die 250 - goedkoop woning bouwen.

Daar zit overigens voor een deel vervanging in, dus dat is niet allemaal toevoeging aan de sociale voorraad. Het streven is om richting de 30% te gaan in iedere gemeente - dat zou al geweldig helpen - en daarmee dus te komen tot een betere verdeling van de sociale woningbouw.

Dan is er een aantal vragen gesteld over het volgende. Zou je nou binnen die betaalbaarheidstypologieën «sociaal» en «midden» ook nog onderscheid kunnen maken? Deels doen we dat natuurlijk, door bijvoorbeeld te zeggen dat de corporatiesector de 250. 000 sociale huur bouwt, maar door die sector ook te vragen om 50.

Dus dan doe je dat deels; dat is een verbreding van de taak van de corporaties. Dat kan, dus deels doen we dat. Deels is dat voor ons nog onderdeel van de stappen die we gaan zetten op 1 juni en 1 oktober. Een nadere precisering van betaalbaarheidstypologieën binnen de categorieën sociaal en midden vraagt namelijk echt een extra uitwerking.Op dit moment kunnen we daar nog niet het laatste antwoord op geven. Als het gaat over nieuwbouw waren dit wel de vragen, denk ik. Dan zou ik naar het overige betaalbaarheidsdeel kunnen gaan. Ik begin met de vragen die gaan over ... De heer (Pvd, A): De Minister gaat het nader preciseren.

Voordelige Woning Bouwen Waals Brabant

000 tot € 300. 000? Het is er nu namelijk gewoon niet. Minister : Nou, het is er niet helemaal niet - goedkoop woning bouwen. Maar ik ben wel met u eens dat het over de sociale woningbouw als geheel gaat, als we nu afspraken maken in de zin van «er moet zo veel meer sociale woningbouw komen».

We hebben daarbinnen eigenlijk geen nadere betaalbaarheidstypologieën gedefinieerd. Ik wil er het maximale aan doen om daar wel te komen. Ik denk dat we daar in de manier waarop we tot bestuurlijke afspraken komen eigenlijk best mogelijkheden voor hebben. Ik denk dat de manier waarop we bijvoorbeeld nationaal tot prestatieafspraken gaan komen met de woningcorporaties, Aedes en de Woonbond ook mogelijkheden biedt.

Maar we zouden dan wel een eenduidige manier van werken moeten hebben, zodat ik u, en de heer Azarkan die daar zojuist om vroeg, in alle concreetheid kan laten zien wat er daadwerkelijk wordt gerealiseerd. We moeten er ook eerlijk over zijn dat dit niet makkelijk is, want ergens moet het een keer worden betaald (goedkoop woning bouwen).

Dat hoor ik ook heel veel; de heer Goudzwaard noemde bijvoorbeeld het onderzoek van de Rebel Group. Die heeft het eigenlijk over veel grotere publieke investeringen om überhaupt betaalbaar te kunnen bouwen - goedkoop woning bouwen. Dat hoor ik natuurlijk best veel terug. Ik vind alleen dat dit niet het moment is om te zeggen dat er dus heel veel meer publiek geld bij moet.Wat ik juist wil, is dat er gemengd wordt gebouwd. Dus een heel grote wijk helemaal sociaal zal inderdaad heel duur zijn. Althans, daar zullen heel veel publieke investeringen bij moeten. Waarom doen we dat dan niet ook gemengder en waarom zorgen we er niet voor dat we met een deel van de opbrengst van de bovenkant van de markt de onderkant van de markt mee subsidiëren, kruissubsidiëren? Dat gebeurt vaker.

Bouwen Nieuwe Woning

Ik zou ons dus willen pressen om de markt te pressen tot maximale creativiteit. Dan de huurbevriezing (architecten west vlaanderen). Dat is het blokje betaalbaarheid. De heer (Groen, Links): Ik heb het nu een tijd aangehoord. De Minister geeft antwoord op vragen die zijn gesteld, maar mij bekruipt een gevoel van maakbaarheid die niet helemaal bestaat, van op welke klasse je precies wil sturen, van waar je wilt gaan bouwen.De Minister begon erover dat we de krachten van de markt moeten beteugelen. Daar ben ik het heel erg mee eens. Maar nu zegt hij: we moeten zorgen dat we die markt zo goed mogelijk aan het werk zetten. Dat betekent dat je binnen het huidige systeem, dat de afgelopen jaren niet heeft gewerkt, probeert om een beetje bij te sturen.

Zelfs als de rentes iets omhooggaan, is er voldoende liquiditeit in de markt. Er is dus voldoende investeringsvermogen. Je hebt volumes nodig, dus je moet afspraken maken over hoe je pakketten kan aanbieden, bijvoorbeeld aan pensioenfondsen - goedkoop woning bouwen. Dan zijn financiën geen probleem. Ik zou graag willen dat de Minister iets meer uitzoomt.

000 bestemmingsplannen die we hebben, waarop allemaal wijzigingen moeten worden vastgesteld. Dat is echt schier onmogelijk. Dat is gewoon een setup for failure. Minister : Ik ben blij dat de heer Klaver dat zegt, want er is inderdaad een grens aan de maakbaarheid. Dat heeft ook te maken met de betaalbaarheidskant ervan, want ergens zal het wel moeten rondrekenen (goedkoop woning bouwen).Dat ben ik zeer met de heer Klaver eens. Als we de verhuurderheffing hebben afgeschaft, is het investeringsvolume van de corporaties weer behoorlijk op orde. Daar moet nog wel heel veel voor gebeuren, maar daar kom ik zo nog op. Dat is wel weer behoorlijk op orde. Dat is één.

Kostprijs Bouwen Woning

Pensioenfondsen gaan nooit investeren als dat niet ook voor de pensioenen zelf zou kunnen gaan renderen. Je moet dus telkens ook weer nadenken. ecologisch wonen. Dat is inderdaad een ragfijn spel. Je moet dan helder zijn in wat je wilt, in de aantallen, in de betaalbaarheidstypologieën, in het type woningen dat je in gezamenlijkheid in zo'n wijk zou willen neerzetten.

Dat is één ding. Het tweede is dat als je onmogelijkheden vraagt van de markt, de markt dat niet kan leveren. Tussen wenselijkheid en realisme zit ergens een haalbaar midden. Dat zullen we telkens moeten opzoeken. Het eerlijke verhaal is dat dat ook enigszins laveren is. Neem even de bescherming van de middenhuur - goedkoop woning bouwen.

Het doortrekken van het woningwaarderingsstelsel heeft u vorige keer genoemd. Ik heb daar toen van gezegd dat dat een zeer denkbare manier is om de middenhuren te beschermen, misschien wel de meest waarschijnlijke manier om de middenhuren te beschermen. Dat zal je niet helemaal onverkort kunnen doen (goedkoop woning bouwen). Dat zal je op een bepaalde manier moeten doen.

Het zou kunnen dat je het op die manier gaat aanpakken. goedkoop woning bouwen. We zijn op dit moment aan het uitvinden wat daarin het beste zou kunnen werken en dat is een goed evenwicht. Wat je aan de ene kant wilt, is het maximaal beschermen van huurders in die middenhuren. Wat je aan de andere kant ook wilt, is dat pensioenfondsen geïnteresseerd blijven in het gaan bouwen van die middenhuurwoningen.

Ook hier is het een ragfijn samenspel en een ragfijn evenwicht tussen datgene wat je echt wenst en datgene wat realistisch is. De : Vervolgvraag, de heer Klaver. De heer (Groen, Links): Hier zit mijn grote zorg. goedkoop woning bouwen. Ik wil de Minister toch echt vragen om groter te denken. Als je bijvoorbeeld de huren gaat reguleren, werkt dat marktverstorend.

Bouwen Van Een Woning

Als het marktverstorend werkt, heeft het effect op de investeringscapaciteit. Als je dan gaat proberen om in een ragfijn spel toch nog investeringen uit te lokken ... Daarom begon ik over de woningbouwcorporaties. Als je echt wil dat we gaan normeren, zal je op andere plekken investeringscapaciteit moeten creëren. De businesscase voor pensioenfondsen is nog steeds goed.

Ze willen wel investeren, maar de portefeuilles zijn te klein. Dit gaat per honderden miljoenen of miljarden die ze willen investeren en vaak zijn het maar kleine plukjes waar ze dat in kunnen doen. De volumes waar ze in kunnen investeren zijn niet groot genoeg. goedkoop woning bouwen. Met andere woorden, dit is een oproep aan de Minister: denk groter.

Als je dat gaat doen, blijf je doormodderen in waar we al mee bezig waren. architect oudenaarde. Dan kom je echt helemaal nergens uit en dan zijn we over een jaar of over twee jaar, als we naar alle vervolgstappen kijken, allemaal gedesillusioneerd (goedkoop woning bouwen). Niet doen. Minister : Ik vraag me af of we het echt oneens zijn.

Ik ben het met u eens dat er heel veel geld zit. De bereidheid om te investeren in de middenhuur is heel erg groot, maar ik wil wel verstandige dingen doen. goedkoop woning bouwen. Dat zou betekenen dat het rendement lager wordt. Dat kan niet anders, want anders ben je niet voldoende aan het beschermen.

Energiezuinig (ver)bouwen? Let zeker op deze punten

Ga jij bouwen of verbouwen en wil je het van de eerste keer goed doen? Om helemaal klaar te zijn voor de toekomst hou je best rekening met een aantal zaken op vlak van ruimte-, materiaal- en energiegebruik. Energiezuinig wonen heeft in de basis twee voordelen. Je bespaart op je energiekosten en draagt bij aan een mooiere toekomst voor de wereld die we aan onze kinderen achterlaten. Je huis energiezuiniger maken kan op twee manieren: door energie op duurzame wijze op te wekken en door minder energie te gebruiken zonder je gedrag of comfort aan te hoeven passen. Natuurlijk helpt het enorm als je de verlichting eerder uitzet, korter doucht en de verwarming een graad lager zet, maar met de juiste maatregelen is dit helemaal niet nodig om significante verbeteringen te realiseren. In dit artikel kijken we dus ook alleen naar manieren om je huis energiezuiniger te maken.

Kies een optimale locatie

Ben je op zoek naar een bouwgrond of renovatiewoning? Hou tijdens de jacht in je achterhoofd dat de ligging mee bepaalt hoe duurzaam je woont. Denk daarbij vooral aan de bereikbaarheid van alle voorzieningen en plaatsen waar je vaak moet zijn: je werkplaats en de school van je kinderen, maar ook de bakker, supermarkt en de sportclub. Hoe minder kilometers je vreet met de auto, hoe beter voor je ecologische voetafdruk. Dat wil trouwens niet zeggen dat je midden in de stad moet wonen: ook heel wat rustige groene buurten liggen op wandel- of fietsafstand van het centrum. Lees hier meer over hoe belangrijk de ligging van je woning is.

Ga voor een compact en efficiënt ontwerp op maat

Behalve de ligging op zich is ook de plaats die je woning inneemt van belang. Een slimme, compacte en aanpasbare woning is dan ook een must om je woonruimte efficiënt te benutten. Denk daarbij eerst en vooral aan de samenstelling van je gezin. Als single of kinderloos koppel heb je veel minder plaats nodig dan een gezin met drie kinderen. Hou verder rekening met je specifieke behoeftes (werk, hobby’s, speelkamer) en bespreek met je architect in welke mate je meerdere van die functies in één kamer kan combineren. Zo (ver)bouw je bovendien makkelijker en goedkoper.

Overweeg een alternatieve woonvorm

De zogenaamde alternatieve woonvormen die meer en meer ingang vinden, zijn natuurlijk niet voor niets uitgevonden. Verschillende types zijn zelfs net gebaseerd op duurzaam, compact en efficiënt wonen. Het beste voorbeeld daarvan is een tiny house, maar ook cohousingprojecten en kangoeroewoningen zijn dankzij de deels gemeenschappelijke leefruimtes en tuinen op een optimale ruimtebenutting geënt. Het is dus zeker het overwegen waard of zo’n woonvorm iets voor jou is. Ontdek hier welke nieuwe woonvorm het best bij jou past.

Duurzame woningen zijn vaak gezonder.

Duurzame woningen zijn veel energiezuiniger en beter voor het milieu dan gewone woningen. Met duurzaam te bouwen bespaart u ook grondstoffen. Iedereen die duurzaam wil bouwen en wonen is bij architectenbureau Frank Gruwez aan het goede adres. In respect met het vooropgestelde budget en de stijlkeuze van de opdrachtgever wordt er binnen afgesproken termijnen gewerkt. Architectenbureau Gruwez beschikt over het keurmerk Energiebewust Architect. Met een architectenbureau met dit keurmerk bent u verzekerd van een duurzaam milieuvriendelijke realisatie van uw project alsook een milieuvriendelijk eindresultaat. Architectenbureau Frank Gruwez is één van de architecten in Vlaanderen die dit keurmerk Energiebewust Architect bezit. Dit betekent dat Architectenbureau Gruwez de kennis en ervaring bezit om duurzaam te bouwen.

Energiepremies bij duurzaam bouwen?

Wilt u duurzaam wonen? Check dan zeker eens of u in niet in aanmerking komt voor voordelen of premies. Bij duurzaam bouwen maken we gebruik van duurzame materialen, want die hebben weinig invloed op de gezondheid. Er bestaan heel wat duurzame bouwmaterialen voor isolatie, dakbedekking en gevelbekleding. Bij de keuze van bouwmaterialen kiest u het beste voor materialen met een lage impact op het milieu.

Navigation

Home

Latest Posts

Verpleging Oost-vlaanderen

Published Dec 06, 22
6 min read

Switch Fitness

Published Dec 05, 22
6 min read

Multi Station Fitness

Published Dec 05, 22
6 min read